Herroepingsrecht

Mocht u zich bedenken over uw aankoop dan kunt u van de koop afzien.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (retour te sturen). Deze 14 dagen gaan in vanaf het moment dat u of een door u aangewezen derde het artikel van uw bestelling heeft ontvangen. Om een artikel retour te sturen, kunt u contact met ons opnemen op maandag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0475-497151.

We helpen u graag verder!

Nadat wij de door u teruggestuurde artikelen hebben ontvangen, ontvangt u per  e-mail een bevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment met betrekking tot het (de) betreffende artikel(en) heeft gedaan zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping, van ons terug. Alleen indien u de gehele bestelling retourneert, ontvangt u ook de door u bij de aankoop betaalde verzendkosten terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetaling heeft ingestemd. Voor zulke terugbetaling worden bij u geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij uw artikelen hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Het retourneren van de artikelen aan Kringloop-Limburg.nl is kosteloos.

Ontvangen artikelen dient u niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te sturen. U bent op tijd als u de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

U vindt het herroepingsrecht ook terug in artikel 18 tot en met 19 van de Algemene Voorwaarden.